logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 30 mei

Trinitatis • lezing: Johannes 3:1-5 • 2de collecte: Kiwangala

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

Na een jaar online gesprekken zullen Pepijn en Philippina hun geloofsbelijdenis afleggen. Zij hebben zich er door de omstandigheden lang op voorbereid! Beiden zullen inbreng hebben in de dienst. In de tekst die bij deze zondag hoort gaat het over “op een nieuwe manier geboren worden”. Dat is niet iets eenmaligs, dat is iets waar je je iedere dag opnieuw voor open mag stellen.

Zondag 6 juni

Viering Maaltijd van de Heer

lezing: Marcus 3: 20-35 • 2de collecte: Safe Haven

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Na vele lezingen uit het Johannesevangelie keren we weer terug naar het Marcusevangelie. Jezus spreekt over de kracht van het kwaad, over hoe een gemeenschap aangetast kan raken en over wat messiaanse familie is.

 

 

Van Pasen tot Pinksteren

Pasen en Pinksteren. In het evangelie van Johannes “vallen ze op één dag”. Johannes vertelt hoe de leerlingen van Jezus op de avond van de Paasdag samen zijn. Geïsoleerd en angstig. Dan komt de Opgestane in hun midden, wenst hen vrede en zendt hen de wereld in. Om vervolgens over hen heen te blazen en te zeggen: “Ontvang de Heilige Geest”. Krachtiger kun je de samenhang niet uitdrukken. Het geschenk van de Geest als Paasbelofte én opdracht: sta maar op, voorbij angst en onzekerheid, en ga in vrede!