logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 21 februari

lezingen: Psalm 25: 1-10 en Marcus 1: 12-15 • 2de collecte: Pension Maaszicht

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

1e zondag van de 40dagentijd • De zieken bezoeken

Geloof je dat het nog wat wordt in de eenzaamheid waar de inspiratie verdort? Hoe lang kan een mens zichzelf voeden zonder menselijke nabijheid? Destructieve stemmen dringen zich op. In die eenzaamheid en destructie begint de weg van Jezus. 40 dagen. Het vormt zijn geloof.

Zondag 28 februari

lezing: Marcus 9: 2-10 • 2de collecte: noodhulp

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

2e zondag van de 40dagentijd • De dorstigen drinken geven

 

Opgetild worden boven de werkelijkheid. Ervaren hoe verleden, heden en toekomst samenvallen. En zien, werkelijk zien, wie Jezus is. De verheerlijking op de berg is een jaloersmakend moment. Maar ook Marcus weet: geen mens kan daarbij blijven. God toont zich in de tijd, op aarde. Onderweg.

Zondag 7 maart

Johannes 2: 13-22 • 2de collecte: Stichting Eboo, Kenia

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

3e zondag van de 40dagentijd • De vreemdeling onderdak bieden

 

Johannes vertelt op zijn eigen wijze en op zijn eigen moment over het wegjagen van de handelaars uit de tempel door Jezus. Johannes vertelt het veel eerder. Alles moet omver, anders kan het geen Pasen worden. Als het om barmhartigheid gaat, staan we stil bij: de vreemdeling onderdak bieden.

 

Levensweg

Op 17 februari begint de 40da­gen­tijd. Dan zijn de kerkdiensten altijd soberder dan anders. Maar kan het soberder? We gaan de 40 dagen voor Pasen letterlijk in van­uit de leegte. Dat raakt op een bijzondere manier aan de lezing van de 1e zondag in deze periode, die ons naar de woestijn leidt. Een plek die alles te maken heeft met Jezus’ levensweg.
De kinderen komen in hun 40­da­gen­project iedere zondag op een plek waar iets bijzonders gebeurt. In de diensten lezen we de verhalen die daarbij horen en die Annemarie op YouTube voor de kinderen vertelt. Zo bezinnen we ons op Zijn weg als een weg die naar het leven leidt.