logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 11 april

2e zondag van Pasen • lezing: Johannes 20: 24-31 • 2de collecte: stichting Logeerhuis de Buren

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Thomas waagt het: kan de Opgestane zijn vragen aan? Kan Jezus Thomas’ twijfel aan? Thomas leert veel, heel veel over wie Jezus is. En wij met hem.

Zondag 18 april

3e zondag van Pasen • lezing: Johannes 21: 15-24 • 2de collecte: Anna Home, Mongolië

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Een gesprek van verzoening en herstel. Hoe doe je dat, als je hebt gefaald, als jij de reden bent van grote teleurstelling? Jezus confronteert Petrus liefdevol met wat gebeurd is. En Jezus helpt Petrus verder. Er wacht Petrus een grote opdracht: herder zijn, achter Jezus aan. Ook aan ons is de opdracht om Jezus te volgen. En elke dag is de vraag: wat betekent dat hier, en nu?

Zondag 25 april

4e zondag van Pasen • lezing: Johannes 10: 11-16 • 2de collecte: Suriname, ELKS Megas Diakonos 2020

Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

De woorden van het Johannesevangelie waarmee Jezus wordt verkondigd zijn vol van licht en leven. Tegelijk heeft het Johannesevangelie een kritische en politieke lading, die op sommige momenten helder zichtbaar is. Zo ook hier: het lieflijke beeld van de Goede Herder stelt grote vragen aan onze samenleving en ook aan ons gemeenschap zijn.

Zondag 2 mei

5e zondag van Pasen • lezing: Johannes 15:1-8 • 2de collecte: Compassion-4-Humanity (Ghana)

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard

Vrucht dragen. Johannes kan het belang daarvan niet genoeg onderstrepen. Zevenmaal noemt hij het in dit gedeelte. Voorwaarde daarvoor is, zoals Jezus zegt, “dat jullie in mij blijven”. Maar hoe doe je dat, in Jezus blijven? En welke vrucht levert dat op?

 

Paastijd

De tijd voor Pasen viel dit jaar samen met de lock­down. In de diens­ten werd de sober­heid van de veer­tig da­gen ex­tra aan­ge­zet door die ene zang­stem die na­mens ons al­len het Kyrie zong. Met Pasen zal het Glo­ria weer klin­ken, “U zij de glorie, op­ge­sta­ne Heer!” De Paas­jubel blijft ech­ter ook be­perkt tot die ene stem. En toch vie­ren we vol­op Pasen. Juist nu. Want de op­stan­ding van Chris­tus is een feest. Dat wil niet zeg­gen dat alle moei­te ver­le­den tijd is, maar wel dat Zijn Licht schijnt. We luis­te­ren in de Paas­tijd naar die ene stem, die dat zin­gend blijft her­ha­len. Net zo­lang tot we weer hard­op en vol­uit mo­gen en kun­nen instemmen.