logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Kerkdiensten

Zondag 24 januari

lezing: Marcus 1: 14-20 • 2de collecte: Bezoekgroep Asiel­zoekers Rotterdam

Pro Rege, 10 uur: ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg

ontheffing en bevestiging ambtsdragers

Op deze zondag is het goed om stil te staan bij: geroepen zijn. In de protestantse kerk is ‘het ambt van alle gelovigen’ het belangrijkste. Allemáál zijn wij geroepen om Jezus te volgen, met onze krachten en met onze kwetsbaarheden. Vandaag horen we hoe Jezus vissers van vissen tot vissers van mensen maakt. Zij weten dan nog niet wat Jezus voor ogen staat. Dat kun je je alleen eigen maken door met hem op weg te gaan.

Wij zijn dankbaar voor de ambtsdragers die hun taak de afgelopen jaren met inzet hebben vervuld en voor degenen die nu het ambt van ouderling of diaken op zich nemen. Hun namen staan Op p. 2 in deze Caleidoscoop vermeld.

Zondag 31 januari

2de collecte: PKN – Jong Protestant: Sirkelslag

Hoflaankerk, 10 uur: ds Marianne Bogaard

dienst door en voor tieners (en anderen!)

Met kerst was er een prachtig filmpje van onze tieners die het licht doorgeven. Coen reikte daarvoor de muziek aan: ‘Light on’. In deze dienst is er alle ruimte voor muziek en teksten die hen aan het denken zetten, over henzelf en over God. Of het een fysieke dienst kan zijn en hoe dat online uitpakt is nog een verrassing.

Zondag 7 februari

2de collecte: Werelddiaconaat – Kerk in Actie: Bangladesh

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

viering Maaltijd van de Heer, speciaal met en voor kinderen

Opnieuw vieren we de Maaltijd van de Heer met woorden en liedjes die voor kinderen verstaanbaar zijn.

 

Het nieuwe jaar begint in het wit. De liturgische kleur op de eerste zondagen van Epifanie is die van het feest. We vieren de komst van Christus en horen hoe het allemaal begon met Hem en zijn leerlingen. Zo opent 2021 zich naar het nieuwe. Tegelijkertijd komt ‘het oude’ natuurlijk op alle mogelijke manieren mee. De jaarwisseling roept helaas geen halt toe aan het virus en andere dingen die we liever achter ons zouden laten. Mede daarom is de kleur wit passend. Want het is ook de kleur van de doop. Van de symboliek van hoopvol leven dat opstaat uit dreigende golven. Van de keuze om je toe te vertrouwen aan Gods Liefde en daarin zelf betrouwbaar te zijn.