Informatie

In de middenkolom staat aan­ge­ge­ven welke fotogalerijen er op de web­site zijn te vinden.

 

Als u de muis over de naam van de verzameling beweegt, dan leest u er in deze kolom wat informatie over.

 

Als u een muisklik maakt op de naam dan wordt de verzameling in een apart venster of een nieuwe tab geopend.

 

De eerste foto's zijn eind maart 2011 online gezet, het is de be­doe­ling om het aantal 'foto­boe­ken' gestaag uit te breiden.