logo pkn en naam gemeente
doopdienst in Pro Rege, 12 april 2015
Nieuwsbrieven

 

Kerkdiensten

 

Landelijk ziet de Protestantse Kerk enige ruimte voor versoepeling bij de kerkdiensten. Maar het moderamen van Protestants Kralingen heeft besloten nog enige weken door te gaan met uitsluitend online kerkdiensten. Er dreigt een derde corona golf en het besmiettingsniveau is 'zeer ernstig'. Wel zullen er in de diensten weer 1 of 2 mensen live zingen. Als er een andere beslissing wordt genomen door het moderamen, leest u het hier.