Warm en open

Protestants Kralingen wil een warme en open geloofs­gemeen­schap zijn, waar iedereen zich thuis voelt, en zich met elkaar en de omgeving verbonden weet in Christus onze Heer.

Wij zijn een geloofsgemeenschap afkomstig uit de gereformeerde kerk en de hervormde kerk en sinds 2001 officieel eendrachtig samen op weg. We zijn vast van plan om samen de uitdagingen van deze tijd aan te pakken en ons te laten inspireren door de mogelijkheden die het geloof geeft.

Wij leven in het besef dat wij niet de eersten zijn die de weg van het geloof gaan, en met de verwachting dat wij ook niet de laatsten zullen zijn. Daarom willen wij wat we als waardevol ervaren en aan ons is overgeleverd door onze voorgangers in het geloof, koesteren en door geven.

Wij putten uit de rijke bronnen van het Jodendom en het Christendom, dit alles in open gesprek met de andere bronnen die onze multiculturele stadssamenleving voeden. Wij leven uit die bronnen, die er niet zijn om de kerk in stand te houden, maar om ons te doen groeien. Groeien in de relatie met God, de relatie tot de samenleving, en de onderlinge relaties binnen de gemeente.