Basis- & opfriscursus geloof
7 oktober 2021

Een basis- en opfriscursus geloof. Ga met elkaar in gesprek over: ‘wat geloof ik nu? Wie is God voor mij – waar vind ik God, en waar niet?’ In onze gesprekken gaat het om bewustwording van wat je gelooft, en wat niet.
We bespreken inhoudelijke thema’s in ongeveer zeven bijeenkomsten, eens per maand. We beginnen in oktober. Deze cursus kan voorbereiding zijn op jouw geloofsbelijdenis. Het kan ook een kennismaking met het geloof of hernieuwde bezinning zijn op waar je nu staat.

De gesprekken worden verzorgd door beide predikanten in afwisseling. Avonden en datums worden in overleg vastgesteld. Belangstelling? Laat het weten aan ds ­Marianne Bogaard of ds Ilse Hogeweg.