Kerkcafé
12 juli 2021

Met een aardig namiddag zonnetje startte op 2 juli het zomer Kerkcafé Hoflaankerk. De trouwe gasten hadden er erg naar uit gekeken. De initiatiefnemers waren tevreden, ook al mogen er nu best weer wat meer mensen komen. Het viel op dat een aantal ‘nieuwe’ mensen de weg naar het kerkcafé hadden gevonden. Hopelijk stimuleert dit andere gemeenteleden om een volgende keer ook aanwezig te zijn. Er is ruimte genoeg. Voor nu chapeau voor de vrijwilligers die dit initiatief weer op de kaart hebben gezet.

Ook op 16 juli, 30 juli, 13 augustus en 3 september is het ‘Kerkcafé’ op het plein achter de Hoflaankerk van 16 uur tot 18 uur geopend. Dit alles met inachtneming van de Coronamaatregelen.

Van harte welkom!

Thea van Santen – Kloosterman