Afscheid dichtbij
31 januari 2024

In de mooie en bemoedigende eredienst van 28 januari namen we in aanwezigheid van velen afscheid van ambtsdragers en mochten we nieuwe mensen bevestigen in het ambt. In deze dienst heb ik de gemeenteleden op de hoogte gebracht van mijn verlangen naar een nieuwe opdracht, na ruim tien jaar in Kralingen gewerkt te hebben. Dat besef groeit in vele verschillende stappen. Ik ben op dit moment in gesprek met twee wijkgemeentes in Capelle aan den IJssel, die samen een predikant zoeken. Het betreft de Oosterkerk en de Hoeksteen. 

Volgende week (5 en 6 februari) zal ik kennismaken met de gemeenteleden van beide wijkgemeenten. Als zij akkoord zijn met mijn kandidaatstelling, kan daarna het beroep op mij worden uitgebracht. Als alles zo positief en zorgvuldig blijft verlopen, dan zullen we als predikant en gemeente van Kralingen afscheid van elkaar moeten nemen. Naar het zich laat aanzien zal dat na Pasen gebeuren. Ik besef dat dit alles veel impact heeft op velen. Ik ben dankbaar voor zo veel goeds dat ik in Kralingen heb mogen ontvangen, en ik ben ook dankbaar voor een nieuwe opdracht en een nieuwe omgeving, die zich nu aftekent. Zo gaan we met elkaar de komende tijd in. 

Zegen van Iona (Waltraut Stroh) 

Zegen mij, o God, 
de aarde onder mijn voeten. 
Zegen mij, o God, 
de weg waarop ik ga. 
Zegen mij, o God, 
de mensen op mijn pad. 
O God van alle goden, 
zegen mij mijn leven. 

ds Ilse Hogeweg