Afscheidsdienst Pro Rege 18 juni 2023
23 juni 2023

We namen afscheid van ons kerkgebouw met een goed bezochte zondagmorgendienst. Het thema was: “Met vrede op weg gaan”. Het woord vrede kwam dan ook in diverse teksten voor. Alle liederen waren zeer zorgvuldig gekozen, zoals lied 280: “Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan”. En dat zijn er heel wat in die bijna 100 jaar. De cantorij zong het lied dat Cantorij Pro Rege destijds vaak zong onder leiding van Laurens de Visser: “Omdat gij het zijt, groter dan ons hart”. Laurens begeleidde een groot gedeelte van die dienst voor het laatst op het orgel. Anna Karpenko begeleidde veel op de vleugel. Heel fijn dat onze oud-predikanten Rian Veldman en Peter van Helden aanwezig waren, Laurens Korevaar moest helaas elders voorgaan. Laurens van der Ziel sprak mooie openingswoorden als voorzitter van de kerkenraad en zei dat we nu voor het eerst een domineesbank hadden, omdat Peter en Rian met hun familie bij elkaar zaten. En vanzelfsprekend was er ook veel aandacht voor het verdriet dat het aan de eredienst onttrekken van Pro Rege velen van ons doet. Aan het eind van de dienst werden, vergezeld van prachtige teksten de paaskaarsen, de doopvont, de kanselbijbel en de bloemen naar buiten gedragen door enkele gemeenteleden en kinderen. Ook werd er stilgestaan bij het liturgisch centrum waar ambtsdragers zijn bevestigd, waar getrouwd en gerouwd is. Met een uitgesproken en gezongen zegen, verlieten we voor het laatst de kerkzaal. “Moge God je bewaren in de palm van zijn hand”.

Daarna gingen we boven koffie drinken, met een feestelijk gebakje er bij. Daar stond een foto van Pro Rege op. Gelukkig blijft de echte  buitenkant van het gebouw behouden. Er werden nog veel Gedenkboekjes uitgedeeld en er waren wat gemeenteleden aanwezig die naar andere plaatsen in ons land verhuisd zijn. Zo werd het een beetje een reünie, gezellig, maar met een speciaal gevoel. We gaan ons in de Hoflaankerk vast ook wel weer thuis voelen.

In het Gedenkboekje leest u op blz. 47 over de “Tuinbijbel” die bij Koos van der Steenhoven en Thalien Koopman beland was. Dit dikke boek met tuintips is zondag aan Laurens van der Ziel overhandigd en zal naar het groenteam van de Hoflaankerk gaan.

tekst Jeannette Schravesande, foto’s Maarten Mol, Jan Haas en Elsa Oosterhuis

Opmerkingen redactie.
Om de foto’s hieronder te kunnen bekijken, moet u eerst even inloggen.
Een nog uitgebreider verslag van deze dienst vindt u op gereformeerdekerken.info