Albert Snethlage en ‘Stichting Gemeenteleven Wijk B’
9 juni 2023

Op een zonnige middag word ik door Albert (rechts op de foto hierboven) gastvrij ontvangen in zijn sfeervolle woning. We drinken thee uit mooie servieskoppen en Albert serveert er smakelijke koekjes bij. De reden van dit bezoek is zijn aftreden als voorzitter van de Stichting Gemeenteleven Wijk B. Voor velen van u waarschijnlijk onbekend terrein. 

De – aanvankelijke – vereniging ontstond ten tijde van ds Hoekstra in een pand aan de Avenue Concordia. Terwijl de bovenverdieping werd verhuurd, fungeerde de benedenverdieping als een wijkgebouw. Ds Hoekstra had er een studeerkamer en het werd verder gebruikt voor vergaderingen, catechisaties en kringen. Na diens emeritaat werd ds Gerrit de Kruijf voorzitter van de vereniging. Toen deze in 1989 vertrok omdat hij professor werd, volgde Albert hem in 1991 op als voorzitter van de vereniging. Die werd in 1996 omgezet in een stichting, met dezelfde doelstelling en hetzelfde bestuur als de vereniging. Voor omzetting van de statuten zorgde kerkvoogd Dutilh. Het pand aan de Avenue was inmiddels verkocht.

Wat beoogde de vereniging | de stichting ?

De stichting was opgericht door een aantal meelevende gemeenteleden met als belangrijkste doel een hulpfonds te zijn voor de gemeente Kralingen Oost en omgeving. Je moet dan denken aan ‘extra’s’ die niet door de kerkvoogden kunnen worden bekostigd.

Waar moet je dan specifiek aan denken?

“Nou, bijvoorbeeld bijdragen aan de nieuwe Liedboeken, de beamers, de geluidsversterking in de Hoflaankerk, en natuurlijk aan de nieuwe website nu Caleidoscoop niet meer als papieren versie verschijnt. Verder heeft de stichting bijgedragen aan de voedselbank en de activiteitenkas. En ook aan publicaties zoals het na diens overlijden uitgegeven prekenboek boek van ds Gerrit de Kruijf, de Glossy bij het 175-jarig bestaan van de Hoflaankerk en de Kleine kroniek van de Oosterkapel. Straks bij de herinrichting van de Hoflaankerk valt te verwachten dat opnieuw een beroep op de Stichting zal worden gedaan”.

Paul Breevaart is nu de nieuwe voorzitter. Heb jezelf nog vervolgplannen?

“Ach weet je, gezien mijn leeftijd en de vele bestuursjaren was het goed om het stokje over te dragen. Het was/is een heel fijn bestuur en het doel was/is uitstekend. Met nu met Paul Breevaart als voorzitter (links op de foto) zal er zeker weer een goede bijdrage aan onze gemeente worden geleverd. Wat mijzelf betreft denk ik niet dat ik ik mij ga vervelen. Zo zit ik nog in het bestuur van de stichting Vredenoord-0osterkapel. Ook – formeel – in het bestuur in het Rotterdamse studentenpastoraat voor als zich juridische zaken t.a.v. de constructie voordoen. Op het gebied van de genealogie (familiegeschiedenis) ben ik onlangs teruggetreden als voorzitter van een stichting en lever ik nog wat hand- en spandiensten voor een andere stichting. Privé heb ik grote interesse in cultuur en geschiedenis, zit in een gespreksgroepje waar we iedere keer een specifiek en actueel onderwerp bespreken en vergeet vooral ook niet het welzijn binnen onze eigen gemeente. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Culinair gaat het evenmin aan mij voorbij, want ik zit bijv. in een clubje van gepensioneerden uit Kralingen die geregeld met elkaar op De Maas eten. Helaas vallen met het stijgen der jaren ook mensen weg of worden minder mobiel. Ik probeer die laatsten met enige regelmaat te bezoeken en zolang mij de kracht en gezondheid is gegeven geniet ik van alle extra’s die het leven biedt.”

Met deze mooie afsluitende woorden beëindigen we dit interview, waarvoor ik Albert hartelijke bedank.

Dorothea van Santen-Kloosterman