Avondmaal in Rubroek
27 september 2023

Twee keer per jaar verzorgt Diederick Lanzing een avondmaalsviering in verpleeghuis Rubroek. Hij is daar mede namens onze gemeente werkzaam als geestelijk verzorger (als ouderling met een bijzondere opdracht). Elke veertien dagen zijn er in Rubroek ‘gewone’ kerkdiensten. Maar alleen bij de avondmaalsvieringen is ook altijd een diaken van onze wijkgemeente aanwezig. Dit keer was Leonard de Vos de diaken, en ik vergezelde hem.

Deze vrijdag (22 september) was extra bijzonder, want voor het eerst werd er gebruik gemaakt van de antependia uit Pro Rege. Zo wordt de tafel een echt liturgisch centrum. De huiskamer was goed gevuld met een kring van mensen, met ook Tini Bartelse, die velen nog zullen kennen uit Pro Rege. De meeste mensen zitten in een rolstoel.
Met ons drieën hebben we iedereen opgehaald. Diederick kent alle aanwezigen en zo wordt de viering een heel persoonlijke en bijzondere bijeenkomst. Samen zingen, samen luisteren en samen vieren. Hoe goed is dat.

Henny de Vos-Koerselman