Van het Rotterdamse Convent van Kerken
12 oktober 2023

Aan een ieder die diep getroffen is door het dodelijke geweld in Israël en de Palestijnse gebieden.

Met afkeuring en verdriet hebben wij kennis genomen van de gruwelijke aanvallen van Hamas op Israël. Het is een harde escalatie als gevolg van een al veel te lang durend conflict waarbij opnieuw aan beide zijden ontelbare onschuldige burgers de dood vinden, een veelvoud in rouw gedompeld is, en ieder gevoel van veiligheid door angst verdreven wordt. Wij leven mee met iedereen die getroffen is.

Op maandag 9 oktober heeft op het Stadhuis in Rotterdam een goed en diep betrokken gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester, politie, openbaar ministerie en vertegenwoordigers van religieuze instellingen. Vragen die we besproken hebben zijn onder andere welke emoties er naar aanleiding van het conflict voelbaar zijn in de Rotterdamse samenleving, en hoe wij elkaar vasthouden en polarisatie kunnen voorkomen.

Als Convent vragen we onze eigen achterban allereerst om mee te helpen de vrede en veiligheid in onze stad te bewaren en te bewaken; voor iedereen. Dat vraagt van ons een terughoudendheid in (ver)oordelen en snelle conclusies. Laten wij de moed hebben om aandacht te vragen voor het perspectief van de ander. Gesprek en ontmoeting zijn daarbij van essentieel belang.

Daarnaast vragen wij aan onze achterban te blijven bidden om vrede in Israël en de Palestijnse gebieden, ook voor de familie van de slachtoffers en ontvoerden. Ieder mens heeft recht op veiligheid en een leven dat vreugde kent en toekomst geeft, ongeacht geloof of achtergrond. Dat er een weg gevonden wordt om voor elkaar dat recht te verzekeren. Dat in een land dat voor zovelen een land van belofte is de liefde de hartslag mag zijn. 

Met vriendelijke groet,

Namens het Convent van Kerken en Synagogen
ds. Henriette van Dunné, secretaris
ds. Harold Schorren, voorzitter

www.conventvankerken.nl