Bericht vanuit de kerkenraad
3 juni 2024

Nu ds Ilse Hogeweg afscheid heeft genomen van onze gemeente en er een vacature is ontstaan, staan wij voor de vraag: hoe nu verder?

Het kerkdienstenrooster is tot eind van dit jaar gevuld, dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken; er staat elke zondag een predikant op de kansel. Ondertussen moet er een aantal stappen worden gezet om toe te werken naar de invulling van de vacature.

Het college van kerkrentmeesters heeft daar een belangrijke taak in. Zij zullen gaan kijken naar de financiële kaders. Het is helaas niet te verwachten dat we zomaar weer een fulltime predikant kunnen beroepen.

Er is echter nog een andere noodzakelijke stap. In de nieuwe situatie van onze gemeente na de fusie is het goed de vraag HOE NU VERDER op een positieve manier op te pakken. Wat voor gemeente zijn we? Wie willen we zijn, welke accenten leggen we en wat hebben we daarvoor nodig? Welke activiteiten willen we beslist houden en hoe gaan we die realiseren?

De kerkenraad gaat zich op 22 juni hier over buigen. Van daaruit kijken we naar wíe we nodig hebben om daaraan in de ontstane vacature een bijdrage te leveren. Vóór de zomervakantie hopen we daar meer over te kunnen zeggen.

In de komende periode zal ds Marianne Bogaard fulltime als predikant in onze gemeente werkzaam zijn als ieders wijkpredikant. Het spreekt vanzelf dat zij daarin keuzes zal moeten maken, om er echt te kunnen zijn als het nodig is. De taakgroep pastoraat, de andere taakgroepen en de kerkenraad zullen samen met haar het werk in de gemeente oppakken, in het vertrouwen dat het de Eeuwige is die ons daarin leidt.