Doe goed met een zomergroet!
3 juli 2024

Voor onze alleroudste gemeenteleden is de zomertijd vaak een stille tijd. Hoe fijn is het om dan een vakantiegroet te ontvangen. Doen jullie mee?
Jullie kennen vast wel iemand die je met een kaart of berichtje wilt verrassen. En zo niet, informeer dan even bij Corry Toxopeus (06-14560192) of Annie van Hoof (06-40582126). Zij geven je graag zo’n adres.
Bij voorbaat dank.

taakgroep Pastoraat