Drie avonden Barth met At Polhuis
13 maart 2024

Begin van deze eeuw werd aan theologen gevraagd wie volgens hen de belangrijkste theoloog uit de 20e eeuw was. De duidelijke winnaar werd de Zwitserse theoloog Karl Barth.

Karl Barth wordt op 10 mei 1886 in Bazel geboren. Na de studie theologie wordt hij in 1911 predikant in Safenwil. Daar maakt hij het begin van de Eerste Wereldoorlog mee. Geschokt is hij als vrijwel al zijn Duitse leermeesters de oorlog theologisch rechtvaardigen. Hij verdiept zich in Paulus’ brief aan de Romeinen. De ontdekkingen die hij doet legt hij vast in een boek. Bij hem staat niet langer de mens met zijn religieuze gedachten centraal, maar de voor mensen vreemde God. In de tweede druk van zijn exegese scherpt hij dat inzicht verder aan. Deze fundamentele gedachte werkt Barth uit in zijn hoofdwerk: de Kirchliche Dogmatik.

Ook op de ontwikkelingen die tot de Tweede Wereldoorlog leiden reageert hij. Het leidt tot een brede stroom theologische artikelen en brochures, waarin hij stelling neemt tegen Hitler. Na de oorlog denkt hij als gezaghebbend theoloog mee over de wederopbouw van Duitsland en keert hij zich tegen de atoombewapening.

In drie avonden maken we met de theoloog (en ons gemeentelid) At Polhuis kennis met Karl Barth en zijn werk. Tijdens de eerste avond gaan we in op wie hij was. De tweede avond bespreken we een beslissend inzicht in zijn theologische denken. De derde avond lezen we met elkaar één van zijn lezingen.

De avonden zijn op 17 en 24 april en 1 mei van 20.00 uur tot 22.00 uur, in de Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam.

Voor een nadere kennismaking: Wie was Karl Barth? | Protestantse Kerk in Nederland