Gedenkboekje Pro Rege
23 juni 2023

Hier een heel kort berichtje dat eigenlijk in de nieuwsbrief had moeten staan, maar door een misverstand daar niet in is terecht gekomen:

Op zaterdag 17 juni is het boekje ‘Denkend aan Pro Rege’ uitgedeeld. Mensen die het boekje nog niet hebben en het wel graag in hun bezit zouden willen hebben, kunnen dit  doorgeven aan:

Edith Stapelkamp
Mail:       edithstapelkamp@kpnmail.nl
Mob:      06 17368733   ( bgg bericht inspreken, sms of whatsapp bericht)