Gemeenteavonden over de fusie
6 december 2021

Zowel op 26 oktober als op 1 november waren er veel mensen naar Pro Rege en naar de Hoflaankerk gekomen. In Pro Rege waren het alleen de gereformeerden die door Cees Steendam, gereformeerd ouderling-kerkrentmeester, geïnformeerd werden over de financiële positie van Gereformeerd Kralingen en vooral ook over de plannen voor Pro Rege. Daar waren 32 aanwezigen aan wie werd uitgelegd dat het langdurig verhuren van Pro Rege op dit moment de meest waarschijnlijke mogelijkheid is om, ook na de fusie, financieel het hoofd boven water te houden. Er zijn al veel gesprekken geweest om deze verhuur goed te regelen. De beoogde huurder zou een sociaal doel voor ogen hebben. Aangezien dat betekent dat Pro Rege dan niet meer als kerk gebruikt kan worden, waren er ook veel emoties en vragen op deze bijeenkomst. Veel mensen ervaren pijn bij dit naderende onontkoombare afscheid. Enkelen maken zo’n afscheid niet voor de eerste keer mee. Cees Steendam en ds Marianne Bogaard (voorzitter van de gereformeerde kerkenraad) willen graag dat men precies aangeeft waar de pijnpunten liggen en dat vragen bij hen en andere kerkenraadsleden terecht komen. Dat geldt ook voor de avond van de Hoflaankerk.
Aan het eind van deze gereformeerde avond gaf het merendeel van de aanwezigen het vertrouwen aan de kerkrentmeesters om verder te gaan met de voorbereidingen voor de fusie.

In de Hoflaankerk, waar ongeveer 40 gemeenteleden van Protestants Kralingen aanwezig waren, waarvan bijna de helft de gereformeerde avond ook al had meegemaakt, ging het vooral over de juridische fusie. Ook hier legde Cees Steendam uit dat de fusie plaatsvindt tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen. De fusiegemeente omvat dan twee wijkgemeentes Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen West. Beide wijkgemeentes behouden na de fusie hun eigen identiteit, eigen kerkdiensten, etc. De fusie betekent financieel dat alle bezittingen, opbrengsten en kosten van de fusiepartners bij de fusiegemeente terecht komen. De aanpassingen aan Pro Rege voor de verhuur worden gefinancierd door de fusiegemeente.
Er is grote behoefte aan aanpassingen van de Hoflaankerk: betere akoestiek, duurzamer verwarmingssysteem, intiemere ruimte, etc. Wat mogelijk is hangt o.a. af van de huuropbrengst van Pro Rege, maar de aanwezigen gaven aan dat de verbetering van de akoestiek prioriteit heeft.

Beide avonden werden geopend door het lezen van psalm 93 in de woorden van Huub Oosterhuis en afgesloten met gebed. De eerste avond deed Marianne Bogaard dat en de tweede avond Ilse Hogeweg. De sfeer op beide avonden was prettig, hoewel er veel kritische vragen waren.

Jeannette Schravesande,
scriba van de kerkenraad