Herinrichting Hoflaankerk (I)
1 april 2023

Het is een tijd stil geweest rond de voorgenomen herinrichting van de Hoflaankerk. Dat kwam omdat er vooral achter de schermen werd gewerkt aan de voorbereidingen die nodig zijn om daar concreet mee aan de slag te gaan.  Vanuit de werkgroep herinrichting, waarin gemeenteleden zaten van beide wijkgemeentes, is een kleine kerngroep gaan onderzoeken welke verdere stappen nodig zijn. Daarbij werd duidelijk dat we, als we echt een nieuwe start willen maken qua herinrichting (en dat willen we!), expertise nodig hebben. Het college van kerkrentmeesters heeft daarom Benno Oosterom aangetrokken om het proces te begeleiden. Benno heeft een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in duurzaamheid en renovatie, en heeft ervaring met de herinrichting van kerken. De kerngroep vanuit de werkgroep herinrichting zal met een kleine uitbreiding samen met hem een plan van aanpak maken en worden omgevormd tot een taakgroep die het proces gaat begeleiden en de gemeente daarbij zal betrekken. Na Pasen hopen we van start te kunnen gaan en meer te kunnen melden.

Namens de ‘taakgroep in wording’ herinrichting,
ds Marianne Bogaard