Herinrichting Hoflaankerk (II)
28 juni 2023

De taakopdracht van de projectgroep Herinrichting, vastgesteld door de Algemene Kerkenraad, is ‘verder te gaan met de herinrichting van de Hoflaankerk op een wijze die past bij de nu ontstane verenigde Protestantse Gemeente te Rotterdam-Kralingen’. Benno Oosterom is aangetrokken als extern projectadviseur. In een eerder bericht over de herinrichting werd zijn achtergrond al genoemd: hij heeft een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in duurzaamheid en renovatie, en heeft ervaring met de herinrichting van kerken. Verdere leden van de groep zijn: Leonard de Vos, Ria Vuik, Nico Vonk Noordegraaf, Wim van As en ds Marianne Bogaard (vervangster ds Ilse Hogeweg)

De volgende fase is de keuze van de architect. Begin juni hebben drie architectenbureaus, alle drie eveneens met ervaring wat betreft de herinrichting van monumentale kerken, een rondleiding gehad in de Hoflaankerk. Zij zullen op basis van het door de projectgroep opgestelde programma van eisen binnenkort een visie presenteren op de herinrichting. Daarbij worden zaken als ‘een intiemere sfeer in de kerkzaal’ en ‘meer uitstraling naar buiten’ meegenomen. Ook de multifunctionaliteit speelt een belangrijke rol.

Bij de presentatie van de visies is de groep gemeenteleden aanwezig die vorig jaar al nadacht over de herinrichting en haar wensen formuleerde.  In die groep zijn zowel Hervormd als Protestants Kralingen vertegenwoordigd (ex-Hervormd en ex-Gereformeerd). Ook zijn kosters, de organisten en predikanten uitgenodigd. Zij zullen allemaal een reactie geven op de visies van de architecten. Aan de hand van die input zal de projectgroep de architect kiezen. Deze kan dan na de zomer aan de slag.

We houden u en jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Namens de projectgroep herinrichting,
ds Marianne Bogaard