Herinrichting Hoflaankerk (III)
2 augustus 2023

Voorlopige voorkeur architect

Wat is er gebeurd?

Woensdag 19 juli hebben drie architectenbureaus hun visie op de herinrichting van de Hoflaankerk gepresenteerd. Aanwezig daarbij waren de leden van de projectgroep Herinrichting (zie vorige artikel Herinrichting Hoflaan (II)). Daarnaast was de groep gemeenteleden aanwezig, die vorig jaar al meedacht. Een destijds zorgvuldig samengestelde groep, die Protestants Kralingen en Hervormd Kralingen evenwichtig vertegenwoordigt, verschillende generaties, verschillende ‘gebruikers’ (van kinderleiding tot voedselbank), organisten, kosters en één van de predikanten.

De drie architectenbureaus presenteerden hun visie — nog géén uitgewerkte plannen en tekeningen. Deze presentaties gaven inzicht in hoe deze architecten werken, in hoeverre zij zich verdiepen in het gebouw van de Hoflaankerk, in de kerkgemeenschap in samenhang met de wijk Kralingen. Uit de presentaties bleek ook wat zij binnen een bepaald budget haalbaar achtten, hoe zij het proces van beslissingen voor zich zagen en hoe zij de planning van het proces wilden aanpakken. Daarnaast was de visie op duurzaamheid van groot belang.

Wat is de stand van zaken?

Na allerlei afwegingen is nu de voorkeur uitgesproken voor het Rotterdamse ontwerpbureau Open Kaart. Zowel de leden van de projectgroep Herinrichting als de meedenkgroep gemeenteleden spraken hun voorkeur uit voor Open Kaart. Deze architecten hadden zich goed verdiept in de kerkgemeenschap, de Hoflaankerk en Kralingen, zich verdiept in alles wat nodig en vereist is voor de herinrichting. In hun werkwijze luisteren zij het beste naar gebruikers. En zo waren er meer argumenten om een voorkeur voor Open Kaart uit te spreken. Een aantal vragen zal na de vakanties nog nader met dit bureau besproken worden, pas daarna wordt de beslissing definitief genomen.

Als u een beeld wilt krijgen van dit ontwerpbureau, bezoek dan https://deopenkaart.nl/  Ontwerpbureau Open Kaart heeft kerkgebouw Vaste Burcht in Gouda heringericht, ook Diaconaal Centrum de Ark in Amsterdam. Dat en meer kunt u vinden op hun inzichtelijke website.

Hoe gaat het verder?

In september volgt een nader gesprek met ontwerpbureau Open Kaart. Als dan de beslissing van gunning definitief genomen wordt, zal het ontwerpbureau daarna aan het werk gaan met verdere overlegrondes en tekeningen. In het najaar zal er een gemeenteavond komen waarin we u op de hoogte houden van dit proces en u kunt reageren. 

Namens Projectgroep Herinrichting
ds Ilse Hogeweg (vervanger ds Marianne Bogaard)