Herinrichting – naar een Definitief Ontwerp
10 april 2024

Op de gemeenteavond in februari werd het voorlopig ontwerp getoond waar door zo veel mensen reikhalzend naar was uitgekeken. In de weken daarna hebben vele gemeenteleden de twee varianten van het ontwerp bekeken; op de website of op de posters in de Onesimuszaal. Natuurlijk worden deze ook in de Algemene Kerkenraad en in het College van Kerkrentmeesters besproken. Voor beide varianten valt veel te zeggen.

We zijn er dan ook nog niet helemaal uit wat het definitief gaat worden.  Ondertussen gaat het werk van de werkgroep Herinrichting door. Er is een – voorlopig laatste – bijeenkomst geweest met de klankbordgroep, en architectenbureau Open Kaart zoekt nu naar een combinatie tussen de varianten. Wat daarvan in eerste instantie gerealiseerd kan worden weten we nog niet, dat hangt samen met de financiën. Maar het is belangrijk bij de gemeente Rotterdam vast toestemming te vragen voor het verbouwen van religieus erfgoed. Een eerste verkennend gesprek met de dienst Erfgoed is positief verlopen. De hele procedure zal echter een aantal maanden in beslag nemen, en daarvoor is een  concreet ontwerp nodig. In dat proces houden we de opties nog even open.

Ondertussen wordt de huidige werkgroep Herinrichting het “planteam”. Daarnaast komen er gebruikersgroepen voor de concrete uitwerking van verschillende onderdelen met het oog op het Definitief Ontwerp. Dat zijn in dit stadium:

  • Inrichting kerkzaal
  • Inrichting kapel
  • Ontmoetingsruimte en inrichting zalen
  • Inrichting keuken
  • Vormgeving buitenruimte

De gebruikersgroepen zullen bestaan uit 6 á 7 mensen die de verschillende gebruikers van de kerk vertegenwoordigen. Zo zitten in de groep kerkzaal in ieder geval een predikant, organist en koster. Bij de inrichting van de ontmoetingsruimte denken we bijvoorbeeld aan iemand van de kindernevendienst, de crèche en de tienerdienst, maar ook aan de eetgroep en anderen die de zalen zullen gebruiken. Open Kaart zal de groepen begeleiden in twee of drie sessies die in de komende zes weken zullen plaatsvinden. Doel is het verwerken van de ideeën tot nu toe, die verrijken en verder invullen.

Sommigen hebben zich al opgegeven voor een gebruikersgroep. Omdat we goed letten op het evenwicht (mannen/vrouwen, de twee wijkgemeentes) en de architect 6 á 7 mensen het best werkbaar acht zal niet voor ieder plaats zijn. We horen echter graag voor 20 april wie voor een bepaalde gebruikersgroep belangstelling heeft (en liefst ook waarom), dan vormen we daarna de groepen. Vooral voor de kapel en de tuin zoeken we nog mensen.

Aanmelden kan op herinrichting@hoflaankerk.nl.

Overigens is het niet zo dat die groepen dan met z’n zessen of zevenen ‘bepalen’. De architect neemt hun ideeën mee in het Definitief Ontwerp, dat gepresenteerd zal worden op een volgende gemeenteavond. We hopen dat dat in juni nog kan, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het nog niet zeker is of we dat gaan halen. Dat is mede omdat het afscheid van ds. Ilse Hogeweg de volle aandacht van de wijkgemeente Protestants Kralingen vraagt. We houden u echter op de hoogte!

Werkgroep/Planteam Herinrichting,
Marianne Bogaard