In vuur en vlam!!
22 mei 2024

Vrijwel iedereen heeft het ‘In vuur en vlam’ afgelopen zondag tijdens de prachtige Pinksterdienst ongetwijfeld als diepgaand ervaren. De dag begon met een stralende zon en de Hoflaankerk werd goed gevuld met gemeenteleden en ook vele familieleden en belangstellenden van buiten de gemeente.

De eredienst had als thema ‘Ik geloof!’ waarin Hugo ter Hoeven en Dominique de Nikkels van der Veen hun openbare belijdenis van het geloof aflegden. Zij hadden het voortraject heel serieus genomen en dat bleek ook uit hun persoonlijke geloofsbelijdenissen.

Dominique legde de focus op Pinksteren en de bijzonderheid om op deze dag belijdenis te doen. Haar doop was een eerste stap en met het belijden van het geloof is er ook weer een nieuw begin. Op Gods liefde kunnen we rekenen en in het geloof vinden we de hoop die ons voortstuwt en de liefde die ons verbindt. Zij had het toepasselijke lied 791 gekozen:
“Liefde, eenmaal uitgesproken.”

Hugo vertelde de gemeente wat hem tot het moment van geloof belijden had gebracht. Twintig jaar geleden was hij in de Hoflaankerk gedoopt en hij ging er tot zijn 12de jaar om de week naar kerk. Daarna volgde een lange zoektocht. Op enig moment werd Hugo lid van de Christelijke studentenvereniging en ging naar de introductieweek op een manier hoe Maria destijds naar de tuin ging. Er stond iets te gebeuren en dat werd bewaarheid. De geloofsbelijdenis van Hugo was ontroerend en bijzonder openhartig. Met het gekozen lied “Running” van NF – dat op de beamer werd vertoond – zei hij zijn oude ik vaarwel.

Na het plechtige moment van de zegen werden de belijdeniskaart en -kaars door de ouderlingen overhandigd en verwelkomde de gemeente Dominique en Hugo met: “Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.”
Aansluitend aan de dienst was er voor iedereen gelegenheid om hen te feliciteren en werd er in de kerkzaal voor koffie (e.d.) met traktatie gezorgd.

Redactie