Interview At Polhuis
27 maart 2024

At Polhuis presenteert zijn boek ‘De letters en het Woord’ over Karl Barth op 11 april 

Wie is Dr. At Polhuis? 
Onlangs heeft At Polhuis zijn 50-jarig jubileum als predikant bereikt. Een man met een groot diaconaal en missionair hart. In 1972 als predikant begonnen in Zunderdorp en via Koog a/d Zaan naar Rotterdam Crooswijk. Hij sloot zijn carrière af in Rotterdam Pendrecht. At was ook een aantal jaren directeur van de stichting Oikos. Inmiddels als emeritus alweer 3 jaar woonachtig in Prinsenland, waar hij nu ook politiek actief is in de wijkraad. In zijn werkzame leven heeft hij connecties gehad met predikanten uit de Hoflaankerk zoals ds. De Kruijf, Van der Ploeg en Korevaar. Ook vergaderde hij als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van Zuid met andere voorzitters regelmatig in de Hoflaankerk. Een en ander heeft er mede toe geleid dat dr. At Polhuis en zijn vrouw nu gemeentelid zijn van Protestants Kralingen. Zijn vrouw Elly zingt zelfs in de cantorij. 

Wat was de aanleiding om een boek over Karl Barth te schrijven?
“Ach ik was eigenlijk al vanaf 1968 geboeid door de standpunten van de Zwitserse theoloog Karl Barth en heb mij door zijn geschriften laten inspireren. Karl Barth heeft zich in de vorige eeuw onophoudelijk juist als theoloog over politieke kwesties uitgesproken. Voor mij was de vraag hoe komt Barth van zijn verstaan van de Heilige Schrift, van zijn denken over God, tot een telkens weer ter zake spreken op het terrein van samenleving en politiek? Politieke debatten schuwde hij namelijk niet. Bedenk dat je niet alleen een kerkelijke, maar eveneens een politieke Eredienst hebt. God dien je immers ook in de politiek. Dat heeft hij doordacht. Ook in de politiek kom je op voor vrede, gerechtigheid en humaniteit waarover we in de kerk preken. Dat heeft mij alle jaren beziggehouden. Daarover heb ik een boek geschreven. De titel is: De letters en het Woord. Karl Barth over het politieke getuigenis van de kerk.” 

Hoe gaat de presentatie van uw boek op 11 april verlopen? 
“Zowel de presentatie van het boek als de viering van mijn jubileum zullen in de Hoflaankerk plaatsvinden. Naast genodigden zoals familie, vrienden en collega’s zijn ook gemeenteleden van de Hoflaankerk van harte welkom. 
Sprekers zullen o.a. zijn: Prof. Dr. Maarten den Dulk (emeritus-hoogleraar praktische theologie) en Dr. Dick Boer (theoloog en predikant). 
Het eerste exemplaar zal ik aan mijn broer Dr. Peter Polhuis aanbieden. Met hem heb ik vooral een intensieve en gedegen uitwisseling van onze visies rond geloof, God, bijbel en Jezus. Tevens bied ik het boek aan aan de fractievoorzitter van de PvdA Co Engberts. Voor de muzikale omlijsting zal mijn vrouw Elly een aantal liederen ten gehore brengen.”  

Tot slot: Wat is steevast voor u belangrijk en hoe zou u dat verwoorden? 
Mijn motto is luisteren en verbinden. Luisteren is meer dan horen naar wat iemand zegt. Door te luisteren kunnen tegenstellingen overbrugd worden. Wat mensen met elkaar verbindt, is vaak meer dan wat hen scheidt. Samen bereiken we meer.” 

De bijeenkomst op donderdag 11 april begint om 14.00 uur en zal rond 17.00 uur met een drankje worden afgesloten. De toegang is vrij, maar graag wel vooraf aanmelden op: info@karlbarth.nl 

Dorothea van Santen – Kloosterman