Irene Jonker
21 februari 2024

Was je verrast toen je werd gevraagd om ouderling te worden?

“Ja, eigenlijk was ik toch wel verrast. Hoewel…….in november werd tijdens de 50+ avond gemeld dat men nieuwe leden voor de kerkenraad zocht. Zelf heb ik toen niet meteen stappen ondernomen, maar onlangs stelde ds. Ilse Hogeweg mij persoonlijk die vraag en wilde ik het doen.”

Wat motiveerde je om inderdaad ambtsdrager te worden?

Allereerst vind ik het fijn dat Ilse het inkaderde in hetgeen ik nu al met veel plezier doe; de taakgroep Eredienst. Ik word ouderling Eredienst en ik zal bij alle vergaderingen van deze taakgroep zijn en maar bij een aantal vergaderingen van de kerkenraad. Dit is voor mij goed te overzien. Verder ben ik dankbaar voor hoe deze kerk er is, zoals deze is. Een fijne en hartelijke gemeente. Ik geniet van de liturgie die wij hebben. Het is goed om samen te delen en te vieren. Ik wil een stukje bijdragen in de kerkenraad zodat onze kerk er kan zijn.”

Je bent nu ouderling, afgevaardigd vanuit de Taakgroep Eredienst (TGE). Welke doelen zou je willen realiseren?

“Ik heb eigenlijk geen doelen (in mijn werk al meer dan genoeg). Geloof ook niet dat dit het belangrijkste is. Ik ga op weg en ik ben aanwezig, denk mee, geef mijn mening en ik geef mijn inbreng.“

Je bent nu al actief binnen de gemeente en hebt ook nog  een baan. Is dat te combineren?

“In de praktijk zal ik het gaan ervaren. Ik blijf coördinator van de lectoren en lector en in de taakgroep Eredienst. Dat neemt niet weg dat ik volledig mee ga draaien in het ouderlingen rooster.”

Wat wil je de gemeente nog meegeven / meedelen vanuit jouw positie?

“In het voorbereidend gesprek kwam duidelijk naar voren dat we het met elkaar doen en daarin ook plezier zullen beleven. Dat is ook mijn insteek: samen doelen verwezenlijken en ook genieten van elkaar. Juist binnen een kerkenraad geeft mij dat veel ruimte. Ik hoop dat er iets aanstekelijks aan ons als kerk zal blijven.”