Jongeren voor ouderen
19 december 2023

Mooi initiatief van jongeren uit onze gemeente voor onze gemeente!

Victor de Lange, student Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam, had de opdracht vanuit zijn studie om een activiteit te organiseren voor ouderen. En al brainstormend kwam hij terecht bij onze kerkgemeenschap met de vraag of hij, samen met zijn medestudenten Zino, Kamal en Menno, een spelletjesmiddag mocht organiseren. En dat kon! En wel op vrijdagmiddag 15 december van 15.00u tot 17.00u in de Onesimuszaal. En als versterking vroeg hij ook nog Hugo, Romy en Ludo erbij.

Ds. Marianne Bogaard hielp ze een eindje op weg door dit initiatief te promoten bij de adventsmaaltijd en Prinsenlandkring en zo kwam een leuke groep mensen bijeen die middag. Er werd koffie en thee geschonken door Henny, geserveerd door de jongelui, met veel lekkers erbij, gesponsord door het bedrijf van Martin, vader van Victor.

Tot ieders verrassing werd er begonnen met een bijbelquiz! Bijna iedereen had zeker 20 van de 24 antwoorden goed, maar één groep bracht het tot 23 en werd de winnaar. Een tablet chocola was hun deel.

Toen konden we gaan spelen. Er waren vier tafels met spelletjes zoals Ganzenborden, Rummikuppen, Scrabble, dammen en schaken en een sjoelbak. Er werd door sommigen fanatiek gespeeld, gewonnen of verloren, maar gezellig was het in ieder geval! Zelfs de fotograaf van De Ster kwam langs! Wie niet van spelletjes spelen hield , maar wel van gezelligheid, kon plaats nemen aan de stam/ kletstafel.

We bedankten de studenten voor deze succesvolle middag in deze donkere dagen voor Kerst en wensten ze alle succes bij hun verdere studie.

Hennie van der Linden