Kerkbalans 2024
22 februari 2024

Dit jaar was het een hele uitdaging om de Actie Kerkbalans te organiseren. De eerste financiële actie van de gefuseerde gemeente die werd gevoerd vanuit één gezamenlijke administratie en zonder aan hervormde zijde de professionele medewerking van Marina Mekking die eind vorig jaar met pensioen is gegaan en zonder de jarenlange ervaring van Nel Slikker aan gereformeerde zijde. De in 2023 nog grotendeels gescheiden financiële administraties en ledenadministraties van gereformeerd en hervormd waren niet meer nodig. Alle toezeggingen en ontvangsten worden nu in eenzelfde systeem verwerkt.

In januari zijn er – letterlijk door sneeuw en ijzel – door zo’n 20 vrijwilligers brieven rondgebracht bij zo’n 500 adressen. In de afgelopen weken kwamen er ongeveer 130 reacties binnen. Soms zijn dat toezeggingen, soms ook al direct een overboeking op de rekening van Kerkbalans. Ook deze week werden er nog brieven ingeleverd en we hopen dat er nog heel wat meer komen. Vorig jaar droegen uiteindelijk circa 250 huishoudens bij aan kerkbalans.

Aan hervormde zijde (Kralingen Oost en West toen nog) is vorig jaar zo ongeveer het begrote bedrag van € 107.000 ontvangen. De gereformeerde cijfers over 2023 worden binnenkort duidelijk.

Dit jaar 2024 is er in totaal € 150.000 begroot (protestant € 110.000 en hervormd € 40.000) en nu na de eerste twee maanden is er al ruim € 100.000 toegezegd en is er daadwerkelijk ook al € 42.000 ontvangen. Vergeleken met vorig jaar lijken we goed op schema te liggen.

Deze week zijn de incasso’s voor januari en februari de deur uit gegaan. We hopen dat het allemaal op de juiste wijze is verwerkt, want door de fusie moesten ook de incasso machtigingen bij de bank worden aangepast (en bij de banken gaat niets echt makkelijk tegenwoordig). Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn mag u altijd contact met mij zoeken.

Henny de Vos-Koerselman
henny@koerselvos.nl
06 236 719 18