Kerkelijke zending PKN vanuit Kralingen
21 oktober 2022

Feest: 13 november kerkelijke zending Karin de Schipper in onze eredienst

Karin de Schipper, één van de twee directeuren van SKIN-Rotterdam, heeft bij de classis een kerkelijke zending aangevraagd voor haar haar werk bij SKIN. Zij heeft HBO-theologie gevolgd en staat geregistreerd als kerkelijk werker bij de PKN. Het is niet erg gebruikelijk om dat bij de classis te doen. Vrijwel altijd vraagt een kerkelijk werker dat bij een plaatselijke (wijk-)kerkenraad. Dat weten wij, want zo hebben wij in onze gemeente Diederick Lanzing als geestelijk verzorger zijn kerkelijke zending verleend!  

Karin de Schipper werkt regionaal voor SKIN. Op grond van haar kerkelijke zending kan zij een preekconsent aanvragen voor Rotterdam en omstreken. Het geeft haar daarnaast gemakkelijker toegang tot alle PKN-contacten en netwerken. Dat is waar zij voor staat: verbinding leggen tussen de internationale kerken en de bestaande Nederlandse kerken zoals de PKN.

Het breed moderamen (BM) van de classis en het bestuur van SKIN hebben met elkaar overlegd en het BM van de classis heeft met vreugde en instemming Karin haar kerkelijke zending verleend. Dat moet dan zijn beslag krijgen in een kerkdienst. En de classis organiseert zelf geen kerkdiensten. Nu is aan Protestants Kralingen gevraagd of het mogelijk is om de kerkelijke zending van Karin te verlenen in een gewone (morgen)kerkdienst van onze gemeenschap.  

Deze vraag is naar ons toegekomen mede als waardering voor de inzet van veel Kralingse gemeenteleden voor de contacten met internationale kerken, destijds de Carol Even Song, en nu de Thanksgivingservice. Een eervol verzoek!

De datum is vastgesteld op zondag 13 november. De kerkelijke zending, vraag en zegen, zal worden verzorgd door classispredikant ds Gerrit van Meijeren. De verdere dienst wordt ingevuld door mij (Ilse) in samenspraak met Karin. Voor deze kerkdienst zal er een uitnodiging uitgaan naar alle SKIN-kerken en naar de hele classis. Wat een feest!

ds Ilse Hogeweg