Kom niet naar de kerkdiensten!
20 december 2021

Het is heel raar en het is verdrietig. Het moderamen van onze gemeente heeft zaterdagavond 18 december spoedoverleg gehad. In dat spoedoverleg is besloten om u te vragen de komende weken de kerkdienst online te volgen en om niet naar kerk te komen.

De vierde advent, zondag 19 december, hebben de stewards nog niet gehandhaafd bij de deur. Het moderamen kon zich goed voorstellen dat deze boodschap mensen te laat bereikt had en dat sommige mensen aan de kerkdeur pas zouden horen dat de viering in principe alleen maar online was. Het moderamen kon zich ook voorstellen dat dit bericht zo laat bij de gemeenteleden is gekomen dat het nog enigszins moest indalen, en dat u boos of verdrietig of vertwijfeld, tóch naar de kerk zou komen. In die zin was deze vierde advent een beetje een overgangszondag. Maar hij was zeker het begin van een nieuwe lockdown.

Hoe het ook zij, het moderamen vindt dat het in de huidige penibele situatie goed is om zo gehoor te geven aan de oproep van de overheid. En het moderamen verzoekt u om de komende weken de diensten online te volgen en om niet naar kerk te komen.

De ambtsdragers zijn wél nodig in de kerk voor de online viering: een dominee, een ouderling, een diaken, de lector. Het zanggroepje wordt zeker ook in de kerk verwacht, en de organist natuurlijk. Daarnaast de koster en de mensen van de online uitzending. Een  steward om ons te bepalen bij de covid-maatregelen.

Hoeveel tijd dit allemaal gaat duren is nog ongewis. Het is wel duidelijk dat de kerstvieringen online zullen zijn, evenals de vesperdienst met oudjaar.

Iedereen hoopt vurig dat de nieuwe coronavariant mild zal zijn, al is nu al wel heel duidelijk dat hij razend besmettelijk is. We leggen onze boosheid, angst en verdriet bij God. We bidden om Zijn nabijheid en om volharding om samen door deze situatie heen te komen.

We houden u op de hoogte van het vervolg van deze maatregelen.

(namens het moderamen)