Leve de kerk!
22 mei 2024

In april 2024 zijn gemeenteleden van Protestants Kralingen samengekomen in een aantal levendige huiskamergesprekken. In deze huiskamergesprekken gaven de aanwezigen antwoord op twee vragen: wat moet er dóórgaan van geloof en kerk, zelfs al zou de kerk in Kralingen verdwijnen? Bij deze vraag gaven mensen antwoord aan de hand van een gekozen fotokaart. De tweede vraag was: wat is het eigene aan de kerk van Kralingen?

Wat we door willen geven

Geloven is een ‘oerkracht’, die zorgt dat we met God altijd verder kunnen. Laten we hoop houden – en blijven bidden, altijd. Kinderen en jongeren willen we steun, hoop, verdieping en wezenlijke teksten doorgeven. We zijn bezorgd over de wereld waarin zij hun toekomst moeten vinden. Het is belangrijk om een gemeenschap te zijn waarin je gekend bent. Laat er een plek zijn waar we stil staan bij kostbare momenten, waar we bewust leven. Laat er een plek zijn van rust, om samen te bidden en te zingen van God, om zegen te vinden. Muziek draagt ons geloof. Een uur van bezinning en verwondering – en van dankbaarheid. Het is onze opdracht om ‘binnen’ én ‘buiten’ te zijn: om elkaar vast te houden, en tegelijk in de stad beschikbaar te zijn voor wie ons nodig heeft. We kunnen niet zonder die beweging van binnen naar buiten en terug. Er is in onze levens en in deze wereld veel moeilijks, veel dat lelijk is. In lelijkheid willen we liefde doorgeven. Op puinhopen wordt van ons gevraagd om opnieuw te beginnen: ‘Als je je geloof vasthoudt, zelfs al is alles kapot, dan kom je thuis.’ We weten niet hoe de toekomst van onze kerkgemeenschap zal gaan. We wandelen in het licht van Jezus. We vertrouwen op volgende generaties, die verder zullen gaan met de kerk. Anders dan wij ons nu voor kunnen stellen. Van God is de toekomst!

Zo kent de kerkgemeenschap van Kralingen zichzelf

De kerkgemeenschap van Kralingen bestaat uit mensen van verschillende achtergronden en met zeer verschillende levens en zoektochten door die levens. Er is een groep die in de kern van Kralingen woont en elkaar bij de bakker en de supermarkt tegenkomt. Er is daarnaast een groep die zich verbonden voelt met Kralingen, maar woont in andere wijken van Rotterdam en in een aantal plaatsen rond Rotterdam. Er is een groep mensen die sinds decennia lid is van deze kerkgemeenschap. Daarnaast is er door regelmatig vertrek en verhuizing wisseling van samenstelling. Dat alles geeft een bijzonder contact, mensen uit verschillende bubbels komen elkaar tegen. Er is een ervaren openheid. Geen ‘voorgeschreven mening’- over groene en sociale thema’s denken mensen echt verschillend, maar dat kan naast en met elkaar. Kralingen is een leergierige gemeenschap, waar in schriftuitleg en thema-avonden veel inhoud aan de orde kan komen. De muziek, vormgeving van de liturgie, de beeldregistratie, het drukwerk, de bloemen, dit alles wordt met veel zorg en aandacht en ook professionaliteit verzorgd. Het is goed om te weten dat mensen al tientallen jaren in de kerk van Kralingen het goed hebben, een goede plek om geloof en het leven te delen.

Wat je door wilt geven en wie je bent als gemeenschap van Christus: dat zijn grote en belangrijke opdrachten. Bij het beseffen, verwoorden, vormgeven en uitvoeren van deze opdrachten wens ik de kerkgemeenschap van Kralingen zegen en alle goeds! Leve de kerk!

Ds. Ilse Hogeweg