Martin de Lange
21 februari 2024

Was je verrast toen je werd gevraagd om ouderling te worden?

Nee eigenlijk niet. Vorig jaar had Eric-Jan mij al gevraagd, maar vanwege de nieuwbouw van ons bedrijfspand was dat voor mij toen nog geen optie. Nu kreeg ik opnieuw de vraag en heb ik mij beschikbaar gesteld. 

Wat motiveerde je om inderdaad ambtsdrager te worden? 

Er is veel werk wat gedaan moet worden, mooi werk in de kerkgemeenschap. Toen er een beroep op mij werd gedaan vond ik dat ook wel een soort eer. Het doel —> de kerk en de mensen spreekt mij erg aan en dat motiveerde mij. 

Je bent nu aangesteld als Jeugdouderling. Welke doelen zou je willen realiseren? 

Er zijn al diverse groepen binnen de kerk werkzaam waarin ik zelf ook meewerk of meegewerkt heb. Dit continueren en in overleg met betrokkenen wellicht nieuwe mogelijkheden zoeken, is iets wat ik hoop te gaan doen. Het is mooi om de jeugd te betrekken bij de kerk en iets van ‘the joy’ over te brengen. Het betreft een breed scala aan jeugd, van kleine kindjes tot jong volwassenen. Dat voorziet zeker in nieuwe dingen aan de horizon.  

Nu ben je al heel actief binnen de gemeente en ook nog werkzaam in het bedrijfsleven. Is dat te combineren? 

Tja of het te combineren is weet ik niet. Dat ga ik ervaren. Ik heb natuurlijk nog een gezin en een eigen bedrijf dat volop in ontwikkeling is, maar er zijn gelukkig meerdere groepjes gemeenteleden die al actief zijn. Neem bijvoorbeeld de Kindernevendienst, de Tienergroep, 20+ en met ds. Marianne Bogaard zal ik ook veel samenwerken.  

Wat wil je de gemeente nog meegeven / meedelen vanuit jouw positie? 

Binnen de kerkenraad zal ik mij positief opstellen. Het is verantwoordelijk werk en een serieuze zaak, waarbij ik het belangrijk vind dat het vertrouwen niet wordt geschaad. Voor wat betreft de jeugd hoop ik dat de jeugd groeit. Elk stapje dat we daarin bereiken is mooi. Ook zal ik de verbinding binnen de gemeente zoeken door b.v. eens contact te leggen met de collega van Hervormd Kralingen.