Nieuwe samenstelling kerkenraad
21 februari 2024

Na de (her)bevestigingsdienst op 28 januari namen we in de daarop volgende kerkenraadsvergadering van 13 februari officieel afscheid van Kristel Hillebrand en Laurens van der Ziel. Zij werden beiden door ds. Ilse Hogeweg bedankt en ontvingen een boek. Van Kristel mochten we nog een mooi stukje voor de website ontvangen dat de redactie natuurlijk graag publiceert.

In diezelfde vergadering heetten we Hennie van der Linden, Martin de Lange en Irene Jonker (helaas verhinderd) welkom. Deze nieuwe ambtsdragers introduceren we natuurlijk graag. Een weergave van de korte interviews met hen leest u eveneens op deze website.

Dorothea van Santen