Ontheffing en (her)bevestiging
30 januari 2024

Wat een mooie dienst hadden we op zondag 28 januari. Een goedgevulde kerk, onze beide predikanten die de dienst leidden en een zevental ambtsdragers die werden ontheven, herbevestigd of nieuw bevestigd.

Ds. Ilse Hogeweg vertelde dat zij Kristel Hillebrand had gesproken. Helaas moet Kristel node afscheid nemen, omdat vanwege long-covid (postcovid) zij haar taak als jeugdouderling niet meer kan uitvoeren. Heel spijtig, want zij was altijd heel gedreven, maar wij weten haar dicht bij ons.
Ds. Marianne Bogaard sprak Laurens van der Ziel toe. Zijn aantreden in 2020 werd functioneel al snel gehinderd door corona. Zij blikte terug op die ongelooflijk lastige periode en noemde ook de belangrijke zaken die nadien moesten worden afgehandeld, zoals de fusie, de verkoop Pro Rege, etc. Met veel dank voor zijn grote inzet werd hij ontheven.
Verheugd waren we ook dat de diakenen Wouter van der Bas en Jeanette Doorduijn zich opnieuw beschikbaar stellen. Onder dankzegging werden zij herbevestigd.

In dankbaarheid volgde het plechtige moment van de bevestiging van de drie nieuwe ouderlingen: Irene Jonker, Martin de Lange en Hennie van der Linden. Op de vraag aan de gemeente: “Wilt u hen in uw midden ontvangen?” klonk luid en duidelijk : “Ja, van harte”.
De (her)bevestigden en onthevenen ontvingen een prachtig boeket bloemen en na de dienst werd iedereen in de gelegenheid gesteld de ambtsdragers te feliciteren.

Dorothea van Santen – Kloosterman