Oproep tot staakt-het-vuren
4 januari 2024

‘Te vaak heeft de kerk weggekeken van het lijden van de Palestijnen’ sprak scriba René de Reuver in een interview in Trouw. Toch heeft de PKN tot nu toe niet opgeroepen tot een staakt-het-vuren. 

Het voortdurende geweld in Israël en de tienduizenden burgerslachtoffers houden ons voortdurend bezig.  

Een groep predikanten, pastores en gemeenteleden roept de PKN op om zich uit te spreken in solidariteit met Palestijnen, op te roepen tot een permanent staakt-het-vuren, voor vrijlating van gijzelaars en politieke  gevangenen en tot het stoppen van Nederlandse wapenleveranties aan Israël. 

Deze groep veroordeelt het geweld van Hamas en is zich bewust van en veroordeelt het groeiend antisemitisme in Nederland. Tegelijk veroordeelt deze groep het geweld tegen burgers in Gaza, het onthouden van toegang tot voedsel, schoon water en medische zorg en de voortdurende onveiligheid. Voor de complete tekst van de petitie: 

https://www.change.org/p/pkn-roep-op-tot-een-staakt-het-vuren?signed=true

Half januari zal de petitie aangeboden worden aan de PKN. Als u wilt ondertekenen, doe dit dan zo spoedig mogelijk! Een ondertekening moet daarna bevestigd worden via email. 

Ds Marianne Bogaard en ds Ilse Hogeweg