Paastasjes!
7 april 2023

Met vereende krachten uit diverse hoeken werden op zaterdag 1 april 250 paastasjes gevuld voor evenzoveel gemeenteleden. Wat fijn dat het lukte om die te vullen met een matse, kaars, een kruisje, een viooltje, een palmtakje en een mooie kaart met o.a. deze tekst uit het lied 631:

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van het graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

De tasjes werden op zondag 2 april meegenomen door de aanwezige gemeenteleden. De tasjes voor de niet-aanwezige leden werden door anderen meegenomen. Sommige mensen zullen er een hele klus aan gehad hebben om ze allemaal deze week te bezorgen. Hopelijk is dat intussen gelukt. Hartelijk dank aan iedereen die meewerkte aan aanschaf, vullen en verspreiding.