Prinsenlandkring
1 december 2022

Wat een prachtige ochtend was het onder de bezielende leiding van ds Marianne Bogaard. Deze keer zou het gaan over Suriname en in het bijzonder de geschiedenis van Suriname en de ervaringen en belevenissen van haar. In de uitnodiging was dat aangekondigd en daar waren 15 mensen op afgekomen. Na de koffie mét oliebol (van Leny!) startte Marianne met de geschiedenis van het land. 

Aan de orde kwamen o.a.:

  • De bewoners
  • De geografie
  • De religie
  • De kleding

En dat alles toegelicht met foto’s van eigen tablet, landkaarten, kleding en doeken. Natuurlijk was het slavernijverleden een onderwerp van gesprek en hoe dat in verhouding staat met Nederland. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd: er komt een vervolg op 2 maart en 1 juni 2023.

Weet u welkom op de Prinsenlandkring in het nieuwe jaar op 5 januari a.s. en zeker op bovenstaande data.

Hennie van der Linden