Psalmen zingen
9 maart 2022

Het is een goede gewoonte in de Protestantse Kerk om in (bijna) iedere dienst een Psalm te zingen om onze verbondenheid uit te drukken met het Jodendom. De Psalmen zijn de liederen/gebeden van het oude Israël die wij al zingend mee bidden. Soms is dat aan het begin van de dienst, als intochtspsalm, een andere keer na de lezing uit het Oude Testament, als antwoordpsalm. Meestal klinkt dan de melodie van het Geneefse Psalter uit de 16e eeuw, die velen zeer vertrouwd is. In ons huidige liedboek staan echter ook andere psalmbewerkingen. 

De tekst van de Psalmen op de Geneefse melodie is uit de jaren zestig. Inmiddels is ons hedendaagse taalgebruik behoorlijk veranderd, en daarom heeft een groep dichters het initiatief genomen om de 150 Psalmen opnieuw te ‘berijmen’. In de veertigdagentijd zullen we iedere dienst een Psalm zingen in deze eigentijdse berijming. Op de bekende melodie, maar in taal die herkenbaarder is. We zijn benieuwd hoe dat ervaren wordt. Dus: zing mee, laat de tekst door je heen gaan, vergelijk die eventueel met de tekst zoals die in het liedboek staat. En laat het ons weten! 

De taakgroep Eredienst