Rondom 50
27 april 2023

Maandelijks komt de groep Rondom 50 bij elkaar. De gesprekken zijn zeer gevarieerd. Iedere keer reikt één van de groepsleden een onderwerp aan en bereidt de avond voor met de predikant. In april vroeg Marieke welk lied van Huub Oosterhuis een rol heeft gespeeld in iemands leven. Acht bekende en onbekende Oosterhuisliederen kwamen voorbij. We deelden waarom ze ons raakten en luisterden ernaar. Het werd een prachtige avond.

Ds. Marianne Bogaard