Rotterdamse veertigdagenkalender
8 februari 2024

Voor het eerst heeft Rotterdam een eigen veertigdagenkalender. Voor iedere dag van Aswoensdag tot Pasen is er een meditatie, gebed of gedicht geschreven.

De stad telt honderden christelijke geloofsgemeenschappen, groot en klein. Het maken van een gezamenlijke veertigdagenkalender is een goede manier om te investeren in de oecumene. Toeleven naar Pasen gebeurt immers in alle kerken. In deze periode gaat het om de kern van ons geloof: het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Door deze periode met elkaar te beleven krijgen we meer zicht op elkaar. Het thema is dan ook: ‘Zie de mens’. De Rotterdamse daadkracht bleek meer dan spreekwoordelijk: binnen drie weken tijd werden 42 voorgangers bereid gevonden om een bijdrage te leveren.

Het is een mooi boekje geworden. De veertigdagenkalender is verkrijgbaar in verschillende kerken. Zondag 11 februari is het ook in de Hoflaankerk verkrijgbaar. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, maar het boekje wel graag willen hebben, stuur dan een e-mail naar Leonard de Vos of ds Marianne Bogaard.

De initiatiefnemers voor het boekje zijn ds Harold Schorren (Laurenspastoraat), ds Marianne Bogaard (Protestants Kralingen) en ds Jan Reijm (Hillegondakerk).