Samen koffiedrinken: gaat het goed?
3 oktober 2023

Sinds 27 juni raken we meer en meer vertrouwd met de vroege en de late dienst voor onze kerkgemeenschappen. Tussen de diensten drinken we samen koffie. De Algemene Kerkenraad heeft een eerste evaluatie gehouden van de twee kerkdiensten om en om na elkaar.

De algemene indruk is dat het over het algemeen goed loopt. Er is een grote inzet van allen om alles zo goed mogelijk te organiseren, het is fijn om dat te merken. Enkele gemeenteleden komen alleen maar ‘vroeg’ of alleen maar ‘laat’. Het samen koffiedrinken wordt soms als kort ervaren. Soms is het ook echt vol in de Onesimuszaal. Is er in de nieuwe situatie genoeg aandacht voor mensen die voor de eerste keer in één van beide kerkdiensten zijn? Dat is een opdracht aan ons allen. De onlangs geïnstalleerde keuken onder de Onesimuszaal helpt bij het opruimen na het koffiedrinken zonder de tweede kerkdienst te hinderen. Tussen de diensten worden de collectezakken geleegd door de diakenen van de beide wijkgemeenten. Een enkele keer gaf iemand haar of zijn bijdrage erg vroeg of laat, en kwam deze niet terecht bij de ‘eigen’ diaconie. Het is goed daarop attent te zijn met elkaar.

De Algemene Kerkenraad vraagt aan u om het ons te laten weten als u aanvullingen hebt of andere ervaringen. Zou u deze willen laten weten aan de scriba ds Ilse Hogeweg i.hogeweg@protestantskralingen.nl ?

Parkeren: graag herhalen we het bericht van Jeannette Schravesande van afgelopen juni:  

Aan allen die met een auto naar de Hoflaankerk komen:

Vanaf zondag 25 juni delen we het kerkgebouw. De parkeerruimte op het plein is erg beperkt. Daarom kunnen vanaf die datum helaas uitsluitend mensen hun auto daar parkeren die in een rolstoel zitten of erg slecht ter been zijn. Komt u iemand afzetten, dan kunt u dat voor de ingang doen en uw auto elders in de wijk parkeren. De entree naar de parkeerplaats graag vrij houden en de auto ‘sociaal’ parkeren. Zo helpen we elkaar.
NB: Onlangs is een tweede invalidenparkeerplaats gerealiseerd tegenover de Hoflaankerk. Als het gewenst is, kunnen de kerkrentmeesters een derde aanvragen bij de gemeente Rotterdam.

Namens de Algemene Kerkenraad,
ds Ilse Hogeweg