Speciale viering 21 april
25 april 2024

De vierde zondag van Pasen stond in het teken van de goede en de slechte Herder. Met inbreng van Trudy van As, Monique van Hoof, Maaike de Man en Edith Stapelkamp werd het een viering met ook een beetje interactie.
De liederen waren met zorg gekozen. Allemaal met de Herder in de tekst.
Op de beamer verschenen prachtige beelden van herders met schapen, waarbij Anna den Hertog-Karpenko op de piano het stuk ‘The Lonely Shepherd” (De Eenzame Herder) vertolkte.
De verkondiging door ds Marianne Bogaard was verdeeld in twee delen. Eerst preekte zij over de slechte herder en na het zingen van ‘Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij” ging het over de goede Herder.
Maaike nodigde de gemeente uit om d.m.v. een link op onze telefoons achtereenvolgens aan te geven waaraan je dacht bij een slechte herder en later bij een goede Herder. Tientallen verrassende reacties verschenen op de beamer. (Goede Herder boven, slechte Herder onder dit bericht.)
Ook het stil gebed verliep anders. Elk gemeentelid die dat wilde werd in de gelegenheid gesteld om zijn of haar voorbede op te schrijven en het post-it briefje op de tafel van het liturgische centrum te deponeren.
Al met al was het een bijzondere en mooie viering, hetgeen ook bleek uit de positieve reacties na de dienst.

de redactie