Spullen Pro Rege
11 mei 2023

Komt dat zien! 

De afgelopen tijd is er al veel opgeruimd in Pro Rege. Belangrijke en waardevolle inventaris van Pro Rege gaat natuurlijk naar de Hoflaankerk. Maar er zijn ook veel spullen die over zijn en die van nut kunnen zijn voor anderen. Denk aan tafels, stoelen, kasten, archiefkasten, 2 piano’s, lampen, borden, glazen, tuingereedschap (harken, schoffels etc.).

Heeft u interesse in iets uit Pro Rege neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters Cees Steendam, Hiddo Oosterhuis of Bart Reinders om een kijkje te nemen.

Het is gratis, als u wilt mag u een vrijwillige bijdrage doen voor de voedselbank.