Studieverlof juni – Klinisch Pastorale Vorming
14 juni 2022

Ik ben alweer op de helft van mijn studieverlof. In de week van 13 juni begint het derde van vier blokken. Na blok twee werd ons gevraagd om een tussentijdse evaluatie te schrijven. Daarin moesten we onder andere aangeven wat de training tot nu toe heeft gebracht met betrekking tot onze leerdoelen en welke stappen we nog hopen te zetten. Omdat we als collega’s (drie Katholieke vrouwen die werken als geestelijk verzorger, twee predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, een Protestantse vrouw die geestelijk verzorger is in het leger en drie Protestantse dominees) allemaal andere leerdoelen hebben, leren we niet alleen via onze eigen leerdoelen, maar ook doordat we elkaars leerproces meemaken.

Dat leerproces vindt op meerdere niveaus plaats. Door middel van het bespreken van werkinbreng, lezingen en Webinars, maar ook door meer fysieke activiteiten. Bibliodrama bijvoorbeeld, waarbij we ons spelenderwijs verdiepen in de personages in een Bijbelverhaal. En door het daadwerkelijk oefenen van voorgaan in de eredienst. Daarnaast is er het vrije groepsgesprek. Iedere dag is er een moment zonder agenda, waarbij de groep zelf het gesprekonderwerp bepaalt. Dat levert een boeiende inkijk op in groepsdynamiek, en dan met name je eigen rol in de groep. Natuurlijk reflecteren we daar achteraf op…

Al die reflectie met bijbehorende voorbereidingen vraagt mijn volle aandacht. Ik ben daarom weer afwezig van 13 juni-1 juli. Het grootste deel van die drie weken ben ik in Nijmegen (bij uitzondering werk ik wel mee aan de ketikotiviering op 24 juni). Collega Ilse neemt waar.

Ds. Marianne Bogaard