Verslag gemeenteavond 8 juli
11 juli 2024

Anders dan gepland kwamen we met velen bijeen in de Onesimuszaal. Het Libanon had de diploma-uitreiking in de kerkzaal en we werden in het begin nog wel even overruled door het gejuich beneden. Maar de informatie vanuit de kerkenraad was interessant genoeg om de aandacht vast te houden.
Op een retraitedag hebben de kerkenraadsleden eind juni gesproken over de toekomst van onze protestantse wijkgemeente. Zij spraken over hun eigen motivatie en de missie van de kerk. Daarna hebben zij gekeken naar onze gemeente én naar onze omgeving. Daar kwamen uiteindelijk twee steekwoorden uit: bedienen en ontwikkelen.
Bedienen: er gebeurt veel in onze kerk/gemeente aan ontmoeting, vieren, leren en zorgen voor elkaar. Daar willen we mee doorgaan.
Ontwikkelen: maar we missen doelgroepen als studenten, gezinnen met (tiener)kinderen, wel ingeschreven maar niet actief-betrokkenen, en willen meer kerk zijn in de wijk, in de samenleving.
De kerkenraad is op basis daarvan tot het plan gekomen om verder te gaan met een full time predikant (ds. Marianne Bogaard) en een kerkelijk werker die zich meer zal richten op het ‘ontwikkelen’, zodat we ons meer naar buiten richten. Rob Valkenburg, kerkrentmeester, kon dat financieel onderbouwen, mede door een toezegging van een anonieme sponsor voor de komende 5 jaar. Voor welke doelgroepen we daarbij kiezen zal nog nader uitgewerkt worden.
Deze gemeenteavond was bedoeld om de gemeente te horen over dit plan. Er werden goede vragen gesteld en ideeën geopperd, genoeg om positief de toekomst in te gaan. Op basis van de reacties zal de kerkenraad in een volgende vergadering een definitief besluit nemen en de stappen zetten die nodig zijn voor de verdere uitwerking. U hoort/jullie horen er na de zomervakantie meer over.

Hennie van der Linden