Reageer op de herinrichtingsplannen!
20 februari 2024

Op de gemeenteavond van donderdag 15 februari toonde bureau Open Kaart voor het eerst de tekeningen die zijn gemaakt voor de verbouwing van de Hoflaankerk. Het ging hier om het voorlopig ontwerp. Architect  Wessel Jonker gaf toelichting en liet een en ander zien via de beamers. In de pauze konden de tekeningen van dichtbij bekeken worden en er stond op het podium een maquette met de twee ontwerpvoorstellen die verder bediscussieerd zullen worden. De belangstelling daarvoor was groot.

De avond bracht heel veel informatie in korte tijd. En het was niet allemaal heel gemakkelijk te bevatten. Om alles nog eens rustig te kunnen bekijken zijn nu in de Onesimuszaal een paar tekeningen opgehangen en via de website zijn ook een aantal schetsen publiek gemaakt. U kunt ze hier vinden.

Wessel Jonker en de werkgroep Herinrichting hopen dat nu heel veel gemeenteleden de plannen zullen bestuderen en dat ze die van hun vragen en opmerkingen zullen voorzien. Ook op de gemeenteavond, waar de ontwerpen positief werden ontvangen, zijn al een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Maar het is de bedoeling dat er nog veel meer reacties komen. Want er moet uiteindelijk een breed gedragen plan uitrollen.

In de tweede helft van maart vergadert de Klankbordgroep weer met de architecten en de werkgroep. Dan worden de verzamelde opmerkingen en vragen besproken. Dat moet helpen om het voorlopig ontwerp te verbeteren en breed gedragen te maken, en om keuzes te maken tussen ontwerpvarianten en losse onderdelen van het ontwerp die meer of minder belangrijk worden gevonden.

We hopen dat u vóór zaterdag 9 maart uw reactie(s) wilt doorgeven via e-mailadres herinrichting@hoflaankerk.nl of via een van de werkgroep leden of klankbordgroep leden. Er hangen twee posters in de kerk waarop hun namen vermeld staan. 

Ter geruststelling van een aanal mensen nog dit: Er is in deze fase nog geen schetsontwerp voor de inrichting van de kerkzaal. Nog geen ontwerp waarop visueel wordt gemaakt op welke manier de kerkzaal intiemer gemaakt moet worden bij diensten met weinig mensen, terwijl hij toch ook prettig te gebruiken moet zijn bij grote kerkdiensten en grote bijeenkomsten in de kerk. Pas in een volgend stadium wordt er verder gewerkt aan de plannen voor de kerkzaal. Daarvoor wordt dan een aparte werkgroep gevormd waarin ook gemeenteleden zullen meedoen. En precies zo komen er ook werkgroepen voor (bijvoorbeeld) de keuken, inrichting van de kinderruimtes, de technische installaties (inclusief verduurzaming) en de audiovisuele techniek.

Namens werkgroep Herinrichting,
Leonard de Vos