Vespers in de Stille Week
15 maart 2023

Na de uitbundigheid van Palmzondag gaan we de Stille Week in. De inkeer van de 40dagentijd verdiept zich. Op Witte Donderdag gedenken we de instelling van het avondmaal, op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie, in de Paasnacht en op de Paasmorgen vieren we de opstanding. Dit jaar zijn die diensten voor het laatst in Pro Rege.

Om de hele week tot een voorbereiding op Pasen te maken zijn er op maandag, dinsdag en woensdag om half acht drie vespers. Deze worden gehouden in de Hoflaankerk, samen met Kralingen-West. De predikanten Marianne Bogaard, Ilse Hogeweg en Roelof de Wit gaan alle drie één keer voor in een korte dienst van een half uur. Er wordt een psalm gelezen/gebeden, er is muziek en stilte, we zingen en we horen één van de ‘Ik ben’-woorden van Jezus met wat woorden ter overdenking.  In het luisteren en het stil zijn verbinden we ons met elkaar aan de vooravond van de fusie. Maar leven we vooral toe naar Pasen.