Voortgang herinrichting Hoflaankerk
11 juni 2024

Hoe is het eigenlijk met de herinrichting? Wij kunnen ons goed voorstellen dat die vraag leeft. Er is immers in februari al een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Hoe staat het daarmee? Het lastige van zo’n herinrichtingsproces is dat er een heleboel fasen doorlopen moeten worden, waarbij niet in iedere fase evenveel te melden is. Terwijl er wel degelijk iets gebeurt. Een kleine update.

We hebben er in Protestants Kralingen voor gekozen om waar mogelijk gemeenteleden mee te laten denken. Architectenbureau Open Kaart ontwikkelt ideeën en legt deze voor aan diverse gemeenteleden die daarop reageren vanuit hun specifieke kennis en ervaring. Deze werkwijze helpt om het plan nog beter af te stemmen op alle wensen. Dat is belangrijk, maar leidt ook tot een wat langer proces.

Na de presentatie van het ontwerp, zowel op de gemeenteavond als via de website en in de Onesimuszaal, zijn de reacties daarop verwerkt door de werkgroep herinrichting en besproken met architect Wessel Jonker. Daarna is tijd ingeruimd voor dialogen met meerdere groepen gemeenteleden. Die groepen zijn gegroepeerd rondom ‘inrichting kerkzaal en kapel’, ‘ontmoetingsruimte en inrichting zalen’, ‘keuken’ en ‘buitenruimte’. Zo’n 20 gemeenteleden denken in deze fase mee over de invulling van onderdelen van het ontwerp, zodat dat een definitief ontwerp kan worden. Iedere groep wordt begeleid door een architect van Open Kaart

Op dit moment zijn er nog dialogen gaande. Aan de hand daarvan werkt Open Kaart het ontwerp uit tot een definitief ontwerp, dat aan de gemeente gepresenteerd zal worden. Het liefste willen we dat natuurlijk zo snel mogelijk doen, maar we willen ook dat zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. Dat zal daarom pas na de zomervakantie gebeuren. Eind juni/begin juli zal de datum worden bekendgemaakt. Ondertussen wordt er door de werkgroep herinrichting (inmiddels planteam) al wel overlegd met monumentenzorg en worden er stappen gezet met het oog op de komende bouwfase, zoals contact met een constructeur. In de komende maanden zal er steeds meer toegewerkt worden naar die fase. Maar dus wel stap voor stap.

Planteam Herinrichting,

Marianne Bogaard

Werkgroep/Planteam Herinrichting,
Marianne Bogaard