Voortgang planvorming herinrichting
28 december 2023

Donderdagavond 14 december jl. vond, in aanwezigheid van de architecten, de tweede bijeenkomst plaats van de klankbordgroep.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst en ook de gemeenteavond van 28 november (over de gemeenteavond kon u eerder al een impressie lezen van de hand van Leonard de Vos), zijn we gestart om nog eens goed naar de uitgangspunten te kijken. Waarom doen we dit ook alweer?

Uit de eerder door de kerkenraad geformuleerde uitgangspunten en opdracht aan de werkgroep, zijn 3 thema’s geïdentificeerd.

De Hoflaankerk is:

  • Allereerst kerk en daarbij ook open & gastvrij voor de buurt
  • Multifunctioneel, binnen bepaalde grenzen
  • Duurzaam

Tijdens deze avond zijn, nadat is teruggeblikt op de eerdergenoemde twee bijeenkomsten, in twee groepen de eerste twee thema’s besproken. Na een intensief half uur, waarin iedereen op post-its aangaf wat het thema naar zijn of haar idee inhoudt, is de opbrengst van deze gesprekken plenair met elkaar gedeeld.

En terwijl er duidelijk een nuance is tussen de twee thema’s, kwamen er verrassend overeenkomstige conclusies uit de twee groepen, namelijk:

  • We zijn primair kerk (zeker als het gaat om de kerkzaal) en willen tegelijk ook laagdrempelig toegankelijk zijn
  • Er moet eigenlijk de hele week door iemand in het kerkgebouw zijn (gastvrijheid), dit hoeft geen beheerder te zijn (kunnen ook de predikanten zijn)
  • Fysiek (gebouw) en inhoudelijk (als gemeente) open zijn
  • Duidelijke entrees en routes
  • Gelijktijdigheid van activiteiten is een belangrijk uitgangspunt
  • Goede faciliteiten (keuken en sanitair)

Met deze ‘oogst’ kunnen de architecten weer verder in het proces van het globaal ontwerp. Dit ontwerp zal worden besproken op een volgende gemeenteavond die op donderdag 15 februari a.s. georganiseerd zal worden. Noteer alvast die datum!

Voor nu een hartelijke groet vanuit

de werkgroep herinrichting Hoflaankerk