Vorderingen herbestemming Pro Rege
28 december 2023

Beste buren,

Pro Rege is een markant gebouw dat aan de kruising van de Oudedijk en de Willem Ruyslaan ligt. Het is gebouwd in 1923 en markeert de overgang van het Kralingen van de statige buitenplaatsen met prachtige tuinen naar het meer stedelijke Kralingen van vandaag de dag. Zo kocht de gemeente buitenplaats Rozenburg en werd de tuin van de buitenplaats het huidige park Rozenburg. Mede dankzij de vasthoudendheid van de eigenaren van deze buitenplaats werd de Kralingse plas uiteindelijk niet ingepolderd en bleef behouden.

Het boek van Robert Ligthelm “De Kralingsche buitenplaatsen van de 16e tot de 21 eeuw” vertelt de prachtige geschiedenis van deze plek en doet je realiseren hoe bijzonder Kralingen is.

Het pand wordt herontwikkeld tot 29 zorgwoningen met bijbehorende gemeenschappelijke woonkamer en eetzaal. De kleinschalige opzet zorgt ervoor dat Kralingse ouderen in hun directe omgeving kunnen blijven wonen als zij op enig moment zorgbehoevend worden. Senioren kunnen hier straks in hun vertrouwde omgeving van de Lusthofstraat, park Rozenburg, de Kralingse plas, oud worden met passende verzorging.

Elke zorgwoning krijgt de naam van één van de voormalige Kralingse buitenplaatsen zoals Jaffa, Ramleh, Stadwijk, Villa Lambert, Jericho, Jerusalem, Overzee, Paradijs, Rozenburg, Bethlehem, Lusthof, Vredehof enzovoort. Zo ontstaat straks in 2024, 100 jaar na de bouw in 1924, een nieuwe invulling die klaar is voor de volgende 100 jaar, maar ook de herinnering aan de tijd daarvoor levendig houdt.

Bij de verbouwing krijgt het gebouw een verbeterde fundering, wordt het geïsoleerd naar de maatstaven van vandaag en ontstaat een comfortabel en duurzaam gebouw. De originele lambrisering in rode tegels komt in de nieuwe indeling weer terug in de hal en gangen, net als de trap met het karakteristieke smeedwerk.

Mocht u als buur vragen hebben dan kunt u deze stellen via info@indestad.nl

Voor nu fijne feestdagen gewenst!
Groeten uit de Stad