Vrome vrouwen, terugblik deel 1
3 augustus 2023

Naar aanleiding van enkele vragen hierbij de volgende gegevens:

Over de martelaressen Perpetua en Felicitas is de volgende -geromantiseerde, maar wel gedocumenteerde- tekenfilm gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=cFMbuTbNDvc&ab_channel=VisionVideo

Kate Bowler leidt vanuit de Duke Divinity Universiteit het ‘Everything Happens Project’, met boeken, podcasts, en social media berichten. https://katebowler.com/

Onze missie is eenvoudig: we proberen gelovig te getuigen van de kwetsbaarheid van het leven. Onze cultuur wordt overspoeld met mythologieën over zelfhulp en quasi-religieuze ‘oplossingen’ voor het probleem van het lijden. Deze individualistische, vaak anti-institutionele verhalen beloven een ontsnapping aan de fundamentele problemen van het mens-zijn: onze onzekerheid, onze verliezen, onze angst dat ons leven niet kan worden ‘gefixeerd’. Dit project is gewijd aan het ontwikkelen van taal en het bevorderen van een digitale gemeenschap rond vriendelijkheid, moed en mededogen in een wereld die meer van ons houdt als we goed, beter, best zijn.

Twee boeken van Kate Bowler zijn in het Nederlands vertaald:

Alles gebeurt met een reden – en andere leugens die ik koesterde

Helemaal prima

Het gedicht waarmee Kune Biezeveld haar boek ‘Als scherven spreken’ eindigt, heeft veel mensen geraakt. Het gedicht ‘Vertrouwen’ is geschreven door haar collega Corja Menken-Bekius:

Ik zie haar eerste bloei
nog op het kale hout
en vraag bezorgd
vanwaar die vroege groei
de nachten nog zo koud

de boom zegt niets
maar bloeit mij aan
alsof haar zachte kracht
de strengste vorsten
zal weerstaan
ook deze nacht

ds Ilse Hogeweg