VVB/Kerkbalans
14 juli 2023

(voormalige Gereformeerde kerk)

Inmiddels is onze fusie sinds 11 april een feit en ook hebben wij onlangs afscheid genomen van ons kerkgebouw Pro Rege. Desondanks moet er op financieel gebied nog het een en ander geregeld worden en omdat we het niet ingewikkeld willen maken, kunt u voor uw bijdrage VVB/Kerkbalans de rest van dit jaar gewoon het bekende bankrekeningnummer blijven gebruiken.
Omdat we nu op de helft van het jaar 2023 zitten willen we gelijk een update geven over de stand van de ontvangen bedragen voor de VVB/Kerkbalans. Tot op heden hebben we ca. € 40.000 ontvangen. Een mooi bedrag waar we blij mee zijn en we willen iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.
Mocht u voor dit jaar nog iets over willen maken, dan kan dat dit t/m 31 december 2023 dus nog als vanouds op het bankrekeningnummer NL27RABO0373710984 t.n.v. Geref. Kerk Rotterdam Kralingen i.z. VVB.

Voor alle bijdragen: hartelijk dank.

Nel Slikker