Welkom Éowyn
28 maart 2024

Op zondag 24 maart werd Éowyn Margaretha Mol gedoopt. De dochter van Merlijn Mol -van Hoof en Maarten Mol. 
Zij werd bij haar intocht en rondgang door een volle Hoflaankerk vergezeld door een grote stoet van kinderen. Vanwege Palmzondag droegen zij allemaal een prachtig versierde Palmpasenstok. 

Er werden mooie toepasselijke liederen gezongen en de dopeling kreeg als dooptekst Jesaja 46 vers 3 en 4 mee. Ook kreeg zij een mooie doopkaars
‘Het Licht van Christus voor Éowyn.’  

Aan het eind van de dienst werd al het rood verwisseld voor paars.
We gaan immers de Stille Week in.
Na de dienst was er gelegenheid om de doopouders te feliciteren. 

Door veel vrijwilligers was er weer een groot aantal Paastasjes gemaakt.
Alle lof voor hen. De oproep om te helpen die te bezorgen vond gelukkig gretig aftrek.  

De redactie